Nawigacja

 • Zebranie z rodzicami 22.05.2018 r.

  Dnia 22.05. 2018 r. (wtorek) odbędzie się spotkanie rodziców uczniów naszej szkoły

  Porządek:

  ·  godz.1600- 1700 spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami (postępy w nauce, poinformowanie o przewidywanych ocenach na koniec roku, ocenie z zachowania, sprawy klasowe)

  ·  1700- 1745- „Rosnąć razem z dzieckiem, czyli co rodzic wiedzieć powinien o komputerze, telefonie, aby zadbać o właściwy rozwój swojego dziecka”- prelekcję dla ogółu rodziców poprowadzi Katarzyna Walczewska- psychoterapeuta dziecięcy (rodzice dzieci przedszkolnych i szkolnych). Po prelekcji indywidualne konsultacje z psychoterapeutą. 

   

  Serdecznie zapraszamy

 • Zaproszenie na XXV Muzyczne Spotkania Rodzin

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubelskiego mają zaszczyt zaprosić na XXV Muzyczne Spotkania Rodzin.

  11 maja godz. 16.30 - KONCERT Z UDZIAŁEM RODZINNYCH ZESPOŁÓW Z BIAŁORUSI I POLSKI, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.
  im. K. Lipińskiego w Lublinie, ul. Muzyczna 10

  12 maja godz. 15.00 - GALA JUBILEUSZOWA,
  Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5

  Wystawa pokonkursowa Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Portret Rodzinny – foyer Filharmonii

  WSPÓŁORGANIZATORZY:
  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie
  Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie

  WSTĘP WOLNY

 • Konferencja naukowo-metodyczna „WARTOŚCI W ŚWIECIE MŁODZIEŻY - MŁODZIEŻ W ŚWIECIE WARTOŚCI”

  Konferencja dla dyrektorów i przedstawicieli rad rodziców publicznych i niepublicznych szkół
  województwa lubelskiego

   

  Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Przedstawiciele Rad Rodziców szkół i placówek województwa
  lubelskiego,

  Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  serdecznie zapraszają na konferencję poświęconą problematyce wychowania do wartości,
  która odbędzie się 6 czerwca 2018 r. w siedzibie WSEI w Lublinie. Patronat honorowy nad
  konferencją objęli: Minister Edukacji Narodowej i Wojewoda Lubelski.

  Swoją tematyką konferencja wpisuje się w ważną dyskusję poświęconą miejscu i roli szkoły
  w wyznaczaniu kierunków oddziaływań wychowawczych i kształtowaniu systemu wartości
  młodych pokoleń.

  Zaproponowany cykl referatów, przygotowanych przez przedstawicieli świata nauki –
  psychologów i pedagogów – przybliży Państwu zadania szkoły w kontekście wychowania do
  wartości, wyniki najnowszych badań nad systemem wartości współczesnej młodzieży,
  pozwoli zrozumieć mechanizmy kształtowania się tego systemu, a także znaleźć odpowiedź
  na pytanie o to, jak najskuteczniej, we współpracy z rodzicami, system ten budować.

  Mamy też nadzieję, że uczestnictwo w konferencji - Państwa Dyrektorów oraz Rodziców –
  będzie okazją do wspólnej refleksji i pogłębienia dialogu, pozostającego fundamentem
  współczesnej szkoły.

  Program konferencji w załączeniu.

   

  Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc do udziału
  zapraszamy dyrektora oraz jednego przedstawiciela rady rodziców, w przypadku zespołów
  szkół/placówek - dyrektora wraz z przedstawicielem rady rodziców, reprezentującym zespół.

  Zapisy na konferencję będą odbywały się za pośrednictwem formularza logowania
  (formularz w załączniku). Panel logowania będzie aktywny w dniach od 30.04.2018 r.
  do 25.05.2018 r. Uprzejmie prosimy Państwa Dyrektorów o osobiste logowanie także
  przedstawicieli rad rodziców, co pozwoli uniknąć pomyłek i powielania wpisów.

  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa (po wcześniejszym zapisaniu się do udziału
  w konferencji) prosimy o przekazanie informacji pod wskazany poniżej adres lub
  wizytatorowi z rejonu wizytatorskiego.

   

  Kontakt w sprawie konferencji:

  st. wiz. Anna Koper

  tel. 81 53 85 252

  e-mail: anna.koper@kuratorium.lublin.pl


  Kuratorium Oświaty w Lublinie

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

   

  Program konferencji

  „WARTOŚCI W ŚWIECIE MŁODZIEŻY - MŁODZIEŻ W ŚWIECIE WARTOŚCI”

  Data: 6 czerwca 2018 r.

  Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,

  ul. Projektowa 4, aula E

   

  Patronat honorowy: Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej

  Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelskiego

   

  9.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników

  10.00 - 10.15 – Uroczyste otwarcie konferencji i wprowadzenie w jej tematykę – dr hab. Mirosław Jarosz,
  prof. nadzw. WSEI, Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

  10.15 – 10.30 – O potrzebie wychowania do wartości – Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty

  10.30 – 11.00 – Szkoła wychowująca – od wyzwań do zobowiązań - dr hab. Zbigniew Gaś, prof. nadzw. WSEI,
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie

  11.00 – 11.30 - Świat wartości w percepcji młodzieży. Kryzys wartościowania czy kryzys wartości? –
  dr Małgorzata Sitarczyk, Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie

   

  11.30 – 12.00 – Przerwa kawowa

   

  12.00 – 12.30 –Jak wprowadzać dzieci i młodzież w świat wartości - dr Wiesław Poleszak, Wydział
  Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie

  12.30 – 12.00 – Model aktywności aksjologicznej - możliwości realizacji w praktyce edukacyjnej - dr hab.
  Grzegorz Żuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  13.00 – 13.15 – Indywidualizacja oddziaływań edukacyjnych a wychowanie do wartości – dr Ines
  Kierzkowska-Żuk, Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie

  13.15 – 13.30 – Ścieżka młodego programisty w warunkach polskiego systemu kształcenia – mgr Paweł
  Czerwony, współpracownik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie eksperckiej oceny jakości
  kształcenia

  13.30 - 14.00 – Zakończenie konferencji

   

 • Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

            27 kwietnia 2018 r. uczniowie z naszej szkoły w składzie Marta Pietrzak, Klaudia Mazurek, Jakub Skrzypczyk oraz Bartłomiej Bartoszcze wzięli udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej. Eliminacje obejmowały test z wiedzy o przepisach ruchu drogowego, test umiejętności na rowerowym torze przeszkód oraz pytanie z pierwszej pomocy u pani pielęgniarki. Nasza drużyna po wielkich zmaganiach zajęła II miejsce. 

   

  Gratulujemy!

  Fotorelacja

 • Podziękowanie

         Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną w najtrudniejszych dla mnie chwilach, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej mojego męża śp. Alfreda Kłosa.

                                                                                                                                                  Alina Kłos

 • Podziękowanie - 6. Rajd mjra "Zapory"

  Szanowni Państwo

        W imieniu Pana Wójta,ale przede wzystkim swoim własnym bardzo serdecznie dziękuję Państwu, wszystkim pracownikom, wolontariuszom oraz młodzieży za pełną poświęcenia pracę przy organizacji 6 Rajdu Zapory. Jestem przekonany, że jako Gmina wypadliśmy wzorowo w porównaniu zsamorządami, które w poprzednich edycjach gościły uczestników Rajdu. Daliśmy z siebie dużo więcej, niż od nas oczekiwano. Wielokrotnie podczas sobotniego przemarszu spotkałem się ze słowami uznania osób z całej Polski, przedstawicieligrup rekonstrukcyjnych i Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, a także gości zza granicy. Państwa ofiarność i zaangażowanie świadczy niewątpliwie o wysokim poziomie odpowiedzialności za patriotyczne wychowanie młodego pokolenia. Jak to mawiamy w orkiestrze - KWS! Kolejny Wielki Sukces! Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.

   

  Bartosz Dąbrowski

 • Postój 6. Rajdu mjra "Zapory" w Czółnach

          „Oni mieli zostać wymazani z polskiej historii. Teraz powracają do naszej świadomości. Każde nowe nazwisko powoduje, że to, co chcieli osiągnąć zbrodniarze, czyli zapomnienie, pochowanie w nieznanym miejscu, zostaje przezwyciężone. Oni powracają i wraz z nimi powraca historia ich życia”

                                                                                                         prezes IPN Łukasz Kamiński

   

         21 kwietnia 2018 r. nasza szkoła miała ogromny zaszczyt gościć na postoju uczestników 6. Rajdu mjra „Zapory”. Rajd wyruszył a Bełżyc przez Czółna, Niedrzwicę Dużą, do Niedrzwicy Kościelnej. Społeczność naszej szkoły przygotowała poczęstunek za co serdecznie dziękujemy pracownikom szkoły, rodzicom, oraz Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych. W dalszą drogę wyruszyła również delegacja Szkoły Podstawowej w Czółnach, chociaż znaleźli się i tacy, którzy maszerowali od początku trasy. Najwytrwalsi dotarli do końca rajdu. Miejmy nadzieję, że ta lekcja historii nie pójdzie na marne.

  Fotorelacja

 • Informacja o szczepieniach

  Szczegółowe informacje dotyczące szczepień:  pismo_ETS.docx

  Jak działają szczepionki: jak_dzialaja_szczepionki.pdf