Nawigacja

Dla rodzicow

Oświadczenie

Oświadczenie

 

Proszę, aby moje dziecko ................................................................... uczęszczało/nie uczęszczało* na lekcje religii.

Na podstawie Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.07.2007 r. (Dz. U. 2007, nr 130 poz. 906 i 907) uczniowi, który uczęszczał na te zajęcia do średniej ocen wlicza się roczną ocenę uzyskaną z religii.

 

 

Czółna, dn. .............................          .............................................................

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Czółnach
    Czółna 103
    24-220 Niedrzwica Duża
  • (081) 5175035
    kom. 665711035

Galeria zdjęć